Prevratný objav: späť do minulosti

Kto by nechcel vrátiť čas? Niektoré skutky zmeniť, niečomu zabrániť, zmeniť dianie, alebo len nahliadnuť do histórie – vidieť vlastnými očami z prvého radu. Ľudstvo a teda vedci najviac venujú objaveniu záhady časopriestoru.
Najnovší objav odporuje viacerým zákonom fyziky a zmení naše chápanie fungovania vesmíru.

čas
 
Zjednodušene to vyzerá tak, ako keď rozbijete vázu a ona sa vráti do pôvodného stavu. Presne tak, ako to vizuálne dokáže spraviť strihací program na video.
 
Pri tejto štúdii používali zložitý kvantový počítač, ktorý sa pracovalo s elektrónmi a zložitými pravidlami kvantovej mechaniky.
 
Podarilo sa im umelo vytvoriť jav, ktorý sa vyberie proti smeru termodynamickej šípky času. Tak vysvetľuje šéf výskumu Gordey Lesovik z Moskovského fyzikálneho a technologického inštitútu.
 
Okrem ruských vedcov spolupracovali kolegovia zo Švajčiarska aj USA.
 
Kvantový počítač, použitý pri experimente bol vyvinutý firmou IBM, ktorý pracuje na princípe tzv. qubitov – kvantových bitov. Kým klasické zostavy pracujú s jednotkami alebo nulami, u qubitov existuje aj možnosť superpozície, teda dva od seba nezávislé elementy splynú do jedného.
 
 Kvantové počítače ľahšie modelujú obrátenie príčiny a následky. Presne podobá k spätnému prehrávaniu filmu.
V experimente sa pokúšali využiť na to, aby sa qubity vyvíjali a formovali stále zložitejšie modely jednotiek a núl. Usporiadané javy prešli do nestabilného stavu.
 
Druhý termodynamický zákon zjednodušene (okrem iného) hovorí o jednosmernej postupnosti od poriadku – stability k chaosu – nestabilite.
 Napríklad ako u biliardových gúľ. Ak bielou guľou na začiatku zápasu trafíte ostatné, v uzavretom stole sa zo stabilného zhluku stane chaotický rozptyl. Opačne sa to stať nemôže, aspoň podľa doterajších skúseností.
 
Súčasný objav však práve vyvráti aj tento zákon, teda celý proces vyzerá opačne. Tak ako keby niekto dokonalým jediným zásahom gule vrátil späť do pôvodného zoskupenia-trojuholníka.
 
stroj času

Vedci zistili, že pokiaľ pracovali s 2 qubitmi, „otočenie“ času sa vydarilo s 85-percentnou úspešnosťou, keď boli tri, objavili sa viac chýb a úspešnosť tak klesla na 50 %.
Úspešnosť sa má zlepšiť, keď vedecký tím zmení určité parametre zariadení, ktoré na výskum použili.
 
Podľa nich algoritmus treba aktualizovať, na testovanie treba použiť programy napísaných pre kvantové počítače, ďalej odstrániť hluk a chyby. Dodal Lesovik.
 
Pochopenie času trápi tie najväčšie hlavy ľudstva už stáročia.
Teraz skupina vedcov spravili krok vpred. V budúcnosti sa cesta do minulosti môže stať realitou.

Prevratný objav: späť do minulosti
3.5 (70%)4