Právnik vytvorí platnú zmluvu o pôžičke

Keď zmluva o pôžičke chýba – ktokoľvek sa rozhodne požičať niekomu peniaze, mal by mať ľudovo povedané vo vrecku nejakú záruku, že mu ich dlžník vráti, v určitej dobe a v plnej výške. Ak niekomu požičiavate napríklad dvadsať Euro na lístok na vlak, a váš kamarát na vrátenie pôžičky zabudne, potom o nič zásadné nejde a možno si to potom niekedy vypovedáte a on vám to niečím vynahradí, avšak pokiaľ sa jedná o pôžičku vyššej sumy, napríklad dvadsaťtisíc Eur, potom bude vyslovene nutné vypracovať zmluvu o pôžičke.

prázdna peňaženka

Zmluvu o pôžičke môžete opísať z Internetu, ale… za tými tromi bodkami sa môže ukrývať nebezpečenstvo, nástraha vo forme nevydarenej zmluvy, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze. Pamätajte, že Internet je síce perfektný pomocník, dostupný prakticky 24 hodín denne, ale nikto vám nezaručí, že všetky informácie v ňom uvádzané budú vierohodné, pravdivé a spoľahlivé, a že všetko, čo odtiaľ stiahnete, môžete využiť. Ak chcete počuť dobrú radu, potom si odtiaľ sťahujte len overené informačné materiály a čo sa týka rôznych zmlúv, na tie radšej nereflektujte vôbec. Zmluvu, ktorá sa priamo či nepriamo dotýka väčšej sumy peňazí, si nechajte vypracovať odborníkom, napríklad z advokátskej kancelárie v Bratislave https://www.lexante.sk/lexante-bratislava.html.

pôžička peňazí

Požičiavam peniaze alebo hnuteľnú vec – predovšetkým by sme mali poznamenať, že požičať môžete komukoľvek ako peniaze, tak aj akýkoľvek hnuteľný majetok. Pokiaľ ide o zapožičanie majetku, napríklad osobného automobilu, športového vybavenia, rôznych strojov a zariadení a pod., malo by v zmluve byť bližšie špecifikované, o aké predmety ide, a na čo budú slúžiť. Pri oboch typoch pôžičiek sa potom musí zmluvne ošetriť doba a forma splácania, prípadne úročenie a úroky z omeškania, a tiež sankcie, ak nie sú zo strany dlžníka dodržiavané zmluvné dojednania.

Právnik je profesionál – vypracovanie zmluvy o pôžičke je vždy výhodné zveriť do rúk profesionála, pretože ten nezabúda na žiadne zásadné skutočnosti a istí svojho klienta, aby nemohol byť zo strany dlžníka poškodzovaný. Takáto zmluva má potom všetky právne náležitosti, čo v prípade spísania rôznych zmlúv a dohôd medzi fyzickými osobami môže byť problém, najmä pri domáhaní sa svojich práv na súde.