Aké následky má exekúcia pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, skratkou označované ako BSM, je typom vlastníctva, ktoré vzniká uzatvorením manželstva, pričom jeho prípadný zánik je takisto naviazaný na existenciu manželského vzťahu, a teda zaniká rozvodom. Pri bezpodielovom vlastníctve sa stáva majetok, nadobudnutý počas manželstva, spoločným pre oboch partnerov manželského vzťahu, a to bez špecifikácie akýchkoľvek podielov ako je to pri vlastníctve podielovom.

nesplácení dluhů

Slovenská legislatíva pritom neponúka možnosti predmanželskej právnej úpravy ako v prípade západných krajín, ktorou by sa manželia spoločného vlastníctva vopred zriekli. Existujú však zákonné možnosti, ktoré je možno uplatniť v priebehu trvania bezpodielového spoluvlastníctva, a to prostredníctvom dohôd umožňujúcich modifikáciu bezpodielového spoluvlastníctva. Rámec predmetných dohôd je ohraničený na možnosť vytvorenia dohody o zúžení alebo rozšírení BSM, či dohody o vzniku bezpodielového spoluvlastníctva platného ku dňu zániku manželstva. Čo je však podstatné, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné aj zrušiť, pokiaľ je dôvodom návrhu na zrušenie podnikateľská činnosť jedného z manželov.

Táto možnosť je legislatívne uplatniteľná predovšetkým z dôvodu ochrany majetku, nakoľko je pri podnikaní zvýšená pravdepodobnosť tvorby dlhov a následné vymáhanie vzniknutej pohľadávky, ktorá by mohla ovplyvniť majetkové pomery rodiny. I napriek tomu, že existujú zákonné možnosti, ktoré sú do určitej miery nápomocné pre druhého z manželov – nepodnikateľa a toho, ktorý nie je tvorcom dlhov, je zrejmé, že nie v každom prípade je možné vopred kritickej situácií zabrániť. Nie len z dôvodu zvýšenej dôvery voči manželovi, ale aj z nedostatočných znalostí právneho rozsahu či iných opodstatnených dôvodov však môže nastať situácia, kedy sa jeden z manželov dostane do exekúcie, avšak právna ochrana vo forme zrušenia alebo zúženia nebola realizovaná. V takomto štádiu je následne potrebné poznať podmienky, ktoré je potrebné splniť pre to, aby mohlo byť vymáhanie pohľadávky a jej uspokojenie realizované zo spoločného majetku manželov. Na strane druhej, znalosť tohto rámca umožňuje pre manžela, ktorý túto situáciu nespôsobil, ochrániť svoj majetok, ktorý patrí do jeho osobného výlučného vlastníctva.

soud

Všeobecná úprava BSM v Občianskom zákonníku zahŕňa nielen identifikáciu tohto typu vlastníctva, ale aj možnosti uspokojenia veriteľa v prípade vzniku dlhov jednému z manželov. Na základe tejto úpravy môže veriteľ uspokojiť svoju pohľadávku nielen z majetku manžela, ktorý sa stal jeho dlžníkom, ale aj zo spoločného majetku, ktorý je súčasťou bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Nakoľko sa však jedná o pomerne komplikovaný postup, možnosť jeho uplatnenia podnecujú dve zásady. A teda, pokiaľ by mala byť pohľadávka veriteľa uspokojená zo spoločného majetku oboch manželov, jej vznik by musel nastať počas trvania manželstva a zároveň by musel majetok podliehajúci exekúcií v čase vydania rozhodnutia patriť do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Pokiaľ sú tieto dve podmienky splnené, veriteľ môže vymáhať pohľadávku i zo spoločného majetku manželov. Možnosti veriteľa vymáhať pohľadávku teoreticky neovplyvňuje ani prebiehajúci rozvod. V tomto smere treba brať do úvahy takisto určité náležitosti. Majetok z bezpodielového spoluvlastníctva nie je chránený len vtedy, ak jeho vysporiadanie nastalo až po začatí exekučného konania. Pokiaľ bol však majetok vysporiadaný ešte pred tým, možnosti vymáhania pohľadávky a jej uspokojenie zo spoločného majetku budú značne minimalizované.

spravedlnost

V každom prípade, pokiaľ sú splnené vyššie uvedené podmienky, pre veriteľa vzniká väčšia pravdepodobnosť uspokojenia pohľadávky, nakoľko i exekútor má právo nariadiť vykonanie exekúcie predajom spoločného majetku bez súhlasu druhého manžela. Okrem uvedeného sú napadnuteľné i ďalšie kroky, ktoré sa manželia snažia častokrát realizovať v záujme ochrániť svoj majetok. Jedným z týchto krokov je prevod majetku vo forme jeho darovania blízkej osobe. Takýto prevod je nesporný iba v tom prípade, pokiaľ bol majetok darovaný v dobe prevyšujúcej spätnú lehotu troch rokov. A teda, pokiaľ by manželia darovali svoj majetok po začatí exekúcie, ich snaha o ochranu majetku by bola absolútne márna, a dokonca by sa mohlo jednať i o trestný čin účelového poškodzovania veriteľa.

Ako i z uvedeného vyplýva, v prípade väčších dlhov, ktoré vznikli jednému z manželov, býva exekúcia pri bezpodielovom spoluvlastníctve častokrát jedinou možnosťou uspokojenia veriteľa. Je pritom prirodzené, že manželia, ktorí sa do tejto situácie dostali, maximalizujú svoje úsilie pre ochranu majetku, a to i viacerými spôsobmi, ktoré môže poškodiť veriteľa. Práve i z toho dôvodu je potrebné sledovať a do určitej miery predpovedať konanie dlžníka a zabrániť tak vzniku rôznych manévrov, ktoré by veriteľa ukrátili. I následne odporovanie a právna argumentácia je veľmi podstatná. Vzhľadom na to, že vymáhanie takejto pohľadávky predstavuje obzvlášť náročný proces, veriteľ by mal konať radikálne a zveriť vymáhanie svojej pohľadávky skúseným odborníkom. Na vymáhanie pohľadávok, ktorých uspokojenie plynie z BSM je overeným odborníkom spoločnosť Claims Collection.

Spoločnosť Claims Collection sa zameriava na profesionálne vymáhanie pohľadávok a poskytuje kvalitný servis pre klientov, na základe čoho za obdobie svojho pôsobenia pomohla širokému spektru klientov a ich pohľadávky úspešne vymohla. Navyše, v rámci svojich služieb táto vymáhacia spoločnosť ponúka i bezplatné posúdenie pohľadávky, na základe čoho zistíte, aké máte možnosti a predpokladanú úspešnosť uspokojenia svojej pohľadávky. Neodkladajte riešenie na zajtra a kontaktujte tím odborníkov z Claims Collection ešte dnes.

Fotografie lusknutím prsta online

Inovácie vďaka technológiám prichádzajú do nášho života, vďaka čomu nám uľahčujú život a naše každodenné fungovanie. Už si nemusíme nahrávať fotky na kľúč a ísť dať tlačiť osobne alebo nemusíme doniesť film a nechať si fotky vyvolať. Vďaka našej stránke fotkyzababku máte tento problém vyriešený lusknutím prsta a my sa postaráme o to, aby ste nemali zbytočné starosti s tlac fotografií online.

tlac fotografii online

Zachovať si spomienky, ktoré si môžete bezpečne uschovať. Nemusíte sa báť, že sa vám pokazí telefón alebo počítač a prídete o tieto vzácne zachytené momenty s vašou rodinou alebo priateľmi. Uschovajte si ich do katalógu alebo si nechajte urobiť fotoknihu. Fotokniha je aj skvelým darčekom pre človeka, na ktorom vám záleží. Spolu sa môžete rozpamätať na vaše spoločne strávené chvíle, na momenty plné smiechu i sĺz. Nič nie je viac ako originálny darček pre človeka, ktorého ľúbite a chcete mu to dať najavo.

AKO TO FUNGUJE?
Jednoducho pár klikmi nahráte fotky do našej stránky a my ich vytlačíme a pošleme až ku vám domov. Na výber máte z mnohých možností. Vyberiete si rozmer a typ papiera, na ktorý si fotky chcete nechať vytlačiť. Ponúkame skutočne bezkonkurenčné ceny na trhu. Dodanie je veľmi rýchle, zvyčajne sa pohybuje okolo dvoch alebo troch dní. Záleží ale aj od rôznych situácií, a to či prebehla platba v poriadku alebo či sa nestala nejaká systémová chyba.

tlac fotografii online

Kvalita našich služieb je bezpochýb jedna z najlepších na trhu. Fotky máte v rovnakej kvalite, ako na ukážke. Nemusíte sa báť nepríjemných prekvapení v podobe nekvalitných, rozmazaných a škaredých fotiek. Tým by ste nepotešili ani seba a ani ostatných. Za naše služby a fotky dáme ruky do ohňa! Neváhajte a objednajte si tie najkvalitnejšie fotky za najlepšiu cenu u nás na našej stránke. Spokojnosť našich zákazníkov je pre nás na prvom mieste. Nič nie je pre nás dôležitejšie.

Sexuálne uspokojenie

V dnešnej dobe rýchleho,,života,, si častokrát hlavne mladý neuvedomujú ako čas plynie. Každodenné povinnosti nedovoľujú povoliť a hnanie sa za úspechom nás častokrát môže oslepiť na toľko, až si neskoro uvedomíme, že náš intímny život zaostal. Mnohý z toho ostanú frustrovaný, nemajú partnera, či životnú partnerku, no sexuálne potreby to neuspokojí. Práve pre Vás je tu privatportal.sk kde si môžete nájsť partnerku podľa svojich prianí a predstáv.

sexuálne hranie

Partnerku, ktorá tu bude pre Vás v čase, kedy vy budete chcieť a teda v čase, ktorý Vám bude vyhovovať. Už nemusíte ostať bez uspokojených sexuálnych potrieb zaplavený povinnosťami a vytúženými cieľmi. Tu si môžete dať,,stopku,, a prísť na nové myšlienky, bez akéhokoľvek vysvetľovania a bez viazania sa. Sex priváty Vám poskytnú dostatok priestoru alebo času na to, aby ste si vy mohli oddýchnuť a vypustiť svoje sexuálne predstavy naplno.

sexi póza

Sex priváty sú útulné a príjemné prostredím, sú určené výhradne pre sexuálne radovánky a intímne chvíle. Poskytujú dostatok diskrétnosti a teda vy sa tak bez obáv môžete zaoberať svojimi vytúženými a neukojenými sexuálnymi predstavami. Na privatportal.sk nájdete množstvo inzerátov zameraných na sexuálne služby v rámci celého Slovenska a preto či už ste z veľkomesta alebo z dediny či malého mestečka, neváhajte a nájdite si ten svoj privát. Krásne a milé slečny ale aj skúsené dámy Vás radi privítajú a potešia tak, ako si to vy budete priať. Samozrejme sexuálnych praktík je obrovské množstvo, no vzájomnou konverzáciou ľahko dosiahnete to svoje vytúžené. Taktiež sa tu môžete spokojne oddávať príjemným masážam zameraným práve na tie najintímnejšie časti Vášho tela, ktoré si kľudne môžete zakončiť príjemným a kvalitným sexom. Oddýchnite si a spoznajte okrem povinností aj rozkoš. Tá Vám dodá mnoho nových síl a nabije Vás novou energiou, čo Vám výrazne napomôže zdolávať každodenné prekážky s nadhľadom.

Podnikanie a sídlo spoločnosti

Firma a respektíve obchodná spoločnosť môže právoplatne vykonávať obchody a teda podnikať v prípade, ak je zapísaná v Obchodnom registri. Čo ale nie je také jednoduché, pri zápise sa musí uviesť a vybaviť niekoľko faktorov. Napríklad sa sem musí zaevidovať sidlo spolocnosti. Pre svoju firmu potrebujete nejakú registračnú adresu, bytové alebo nebytové priestory, ktoré sem musíte uviesť. A v prípade prenajatých priestorov vám k ich zápisu musí dať povolenie ich vlastník.

  • Nedisponujete takýmito priestormi alebo skôr neviete, akú adresu by ste sem zapísali? Musí ísť o miesto, v ktorom vykonávate svoju podnikateľskú činnosť?

Žena s notebookom

Nie, nemusí sa jednať o priestory, kde pracujete, resp. podnikáte. Musí ísť o miesto, kde si budete môcť prevziať firemnú poštu a prípadne vybaviť návštevu obchodných partnerov alebo kontrolu štátnych orgánov. Takýmto sídlom teda môže byť napríklad aj váš byť alebo dom.

Registrácia bytových priestorov (alebo domácich) má však svoje nevýhody. Obchodné návštevy vás budú čakať na schodoch či na terase, navyše sa začne obchodný život a firemná pošta krížiť s vašim súkromím. Mnohí podnikatelia uprednostňujú oddelenie domácich priestorov od firemných.

Z tohto dôvodu si prenajímajú kanceláriu. To ale takisto nie je riešenie dostupné pre každého. Hlavne nie pre podnikateľov, čo svoju činnosť dokážu riadiť aj z domu, cez svoj počítač a takisto nie pre tých, ktorí potrebujú šetriť nákladmi. Cena prenájmu kancelárskych priestorov je zvyčajne vysoká, hlavne ak sú umiestnené v hlavnom meste.

Obchodné stretnutie

Aká je teda iná možnosť?

Populárnou možnosťou súčasnosti sú virtuálne sídla. Virtuálne sídla za skutočne nízke mesačné poplatky (od cca 10 eur mesačne). Prenájom lukratívnej adresy za malý poplatok spoločne s doplnkovými službami, kam sa radí prijímanie, ukladanie a skenovanie pošty, uskladnenie zásielok a možnosť prenajať si konferenčnú miestnosť.

Ušetrite si viac voľného času pre seba a objednajte si upratovacie služby

Vraví sa, že všade žijú ľudia, je to tak. Aj obyvatelia najodľahlejších kútov tak majú právo na služby a pomoc, aby si mohli uľahčiť a spríjemniť život, napríklad využiť upratovacie služby. V Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Poprade a vo Vysokých Tatrách je to takisto bežná záležitosť, aj tam je možnosť objednať si firmu na upratovanie v rozsahu, na ktorom sa vopred dohodnete.

Rukavice chránia pokožku rúk

Mnohé ženy sa trápia s čistotou domácnosti, upratujú samy, no v mnohých prípadoch je to dosť časovo aj fyzicky náročná činnosť, ktorá zahŕňa umývanie okien, vysávanie, umývanie podlahy, čistenie kúpeľne, WC, plus nejaké špeciálne spôsoby čistenia. No v poslednom období zaznamenávame pokrok v myslení žien, ktoré sa rozhodli pre pomoc a objednávajú si sezónne upratovacie služby. Firma pod názvom GRANT je predstaviteľom takýchto služieb, tie ponúkajú 24 hodín denne, počas víkendov, sviatkov, sú garanciou spoľahlivosti, kvality a zároveň hladam pani na upratovanie poprad všetky vykonávajú diskrétne. Túto činnosť firma vykonáva už od roku 1995, pracujú so zaškolenými pracovníkmi, ktorí sa pred nástupom musia oboznámiť s technológiou vykonávaných prác, samotnými úkonmi, prevádzkovými predpismi a bezpečnosťou pri práci.

Zákazníci si u nich môžu objednať služby v rozsahu:

-umývanie okien

-čistenie kobercov a chemické čistenie podláh

-čistenie čalúneného nábytku

-bežné upratovacie práce

-strojové čistenie priemyselných podláh

Hygienicky čistá kúpeľňa

V súčasnosti už existujú domácnosti, ktoré si služby firmy GRANT objednávajú pravidelne pri upratovaní interiérov, ktoré sa zameriava na:

-umývanie podlahových krytín a zametanie podlahy

-leštenie a utieranie nábytku

-umývanie sklenených obkladov a plôch

-vysávanie kobercov

-umývanie kuchynských a kancelárskych spotrebičov

-upratanie kúpeľní a sociálnych zariadení

-poutieranie zásuviek, vypínačov, radiátorov, svietidiel

-vysypanie odpadkových košov popolníkov, ich umytie

-doplnenie mydiel, toaletného papiera a všetkých hygienických potrieb na sociálnych zariadeniach

What the erotic massage gives us

What does the word erotic massage tell us? Certainly something different for everyone, that`s clear. Not everyone can have the same views on erotic massage. However, I do not understand why many people condemn erotic massage when they actually have no experience? It`s quite upside down, but what can be done. There`s just nothing you can do about it – the convicting people will probably be among us, no matter what we do, we`ll probably have a hard time avoiding it, won`t we? However, you should focus mainly on yourself and what you want. Therefore, if you are considering an erotic massage, why haven`t you tried it yet?

m

Sometimes it`s the fear, the fear of the unknown, it can really be very different factors that affect us throughout life. We can`t avoid that. It`s not possible, because in fact each of us has something of which we have a natural fear – perhaps he has not yet tried an erotic massage because he is afraid to step out of his comfort zone – even that is possible. Nowadays, it is possible to be completely possible, but we must not succumb so completely to the fear of something unknown, don`t you think? Sometimes it is not at all detrimental to step out of your comfort zone and try something different and new.

m

It can then be inspiring for you. What do you know, for example, that you will start enjoying erotic massage so much that you will go to it regularly? Nobody knows, it`s possible. Anyway, I wouldn`t be afraid anyway. It`s just a test of whether you`ll like it at all. If not, nothing will happen at all. When you like it, you just start indulging in it regularly, there`s really nothing wrong with that – if you don`t have a partner and you miss the excitement. If you have a partner, I would probably look for more erotic excitement in a partner, it makes sense. It is much better from a partner, if you have one. And maybe you and your partner agree that each of you will try erotic massages – maybe yes.

Aký je to alografný závet?

Závet, ktorý mnoho ľudí pozná skôr pod názvom testament alebo posledná vôľa, je dokumentom, ktorý hovorí o rozdelení určitého majetku po smrti osoby, čo ho napísala. Táto osoba sa nazýva závetca a jeho rozhodnutím nemusí byť rozdelenie svojho celkového majetku medzi dedičov, ale pokojne sa môže rozhodnúť pre rozdelenie iba jeho vybranej časti. Taktiež neplatí, že majetok sa musí rozdeliť iba medzi rodinných príslušníkov. Závetca si môže na zdedenie vybrať ľubovoľné fyzické osoby aj mimo rodiny, či dokonca aj osoby právnické alebo štát.

overenie notárom

Pokiaľ však po zosnulom nezostal žiadny závet, dedenie sa uskutočňuje na základe platných zákonných pravidiel, podľa rozdelenia do dedičských skupín. Dedenie na základe závetu a na základe zákona sa navzájom ovplyvňuje. Napríklad ak sa dedič zo závetu rozhodne, že nechce svoje dedičstvo prijať a v závete nie je uvedená náhradná osoba, ktorej dedičstvo pôjde v prípade odmietnutia, majetok sa pridelí na základe zákonného dedenia osobe podľa dedičských skupín.

posledná voľa

Závet sa väčšinou na Slovensku píše tromi spôsobmi, a to napísaním vlastnou rukou, iným spôsobom ako vlastnou rukou alebo ako notárska zápisnica. Pri všetkých formách platí, že na nich musí byť uvedený podpis závetcu, pretože ak podpis chýba, závet nie je platný. Veľmi rozšírený najmä v dnešnej dobe moderných technológií je závet v inej forme než je vlastnoručne závetcom napísaný. Takáto forma závetu sa volá alografný závet Ezmluva a najčastejšie býva napísaný na počítači alebo inou osobou, než je závetca sám. Alografný závet, ale musí byť aj napriek napísaniu na počítači alebo inou osobou, overený vlastnoručným podpisom závetcu. Okrem jeho podpisu je dôležité, aby na tomto závete boli aj podpisy od dvoch svedkov, ktorí dosvedčia platnosť závetu. Svedkovia však nemôžu byť dedičia uvedení v závete a ani dedičia, ktorí by potenciálne mali dediť na základe zákona. Ak sú svedkami niektoré z týchto osôb, alografný závet sa tým pádom považuje za neplatný.

Sex privát v Humennom

Túžba po dobrom sexe je prirodzená a práve preto by nemala byť tak tabuizovaná ako je dnes. Ide predsa o primárnu potrebu človeka, tak isto ako je aj potreba jedla, spánku, pitia či vzduchu. Tak v čom je táto potreba iná, keď sa o nej takmer vôbec nehovorí? Množstvo ľudí trpí absenciou sexu, pretože nemajú stáleho partnera, s ktorým by tieto aktivity pravidelne robievali. A to je veľká chyba, pretože nedostatok sexu či dotyku môže mať na človeka veľmi negatívne dopady. No ako zabrániť tomuto problému, pokiaľ ste stále nezadaný a neviete nájsť tú správnu osobu?

eroika

Pre vás tu existuje možnosť sex privátov, ktoré sa stali veľmi populárnymi. Tieto priváty sú rozmiestnené po celom Slovensku, to znamená, že si užijete v ktoromkoľvek meste či dedinke. Napríklad aj na úplnom východe v dedinke Humenné nájdete krásne ženy, čo uspokoja i tie najnáročnejšie túžby. Sex privát Humenné Privatportal.sk je veľmi známy svojou kvalitou a jedinečnosťou, tak ako aj ostatné sex priváty na Slovensku. Nájdete tu ženy s rozličnými skúsenosťami, samozrejme že v rôznych vzhľadoch a v takmer všetkých vekových kategóriách. Sú tu blondínky, brunetky, čiernovlásky, plnšie či naopak veľmi štíhle dievčatá s krásnymi prednosťami. Ponúknu vám služby ako sú klasický sex, orálny a análny sex, švédska trojka rovno s dvoma kráskami, drsné praktiky v posteli či dokonca romantický kúpeľ spojený s masážou celého tela. Pre hanblivých je tu aj možnosť stretnutia cez webkameru.

sex

Tieto ženy majú už s mužmi skúsenosťami, takže veľmi dobre vedia, ako na to. Dokážu vás uspokojiť na jednotku a rozhodne si budete chcieť takúto noc či večer zopakovať aj vy. Tak smelo do toho, netýrajte sa nedostatkom sexu, ktorý vás len ničí a ubíja. Užite si večer bez akýchkoľvek záväzkov či výčitiek. Veď predsa, každý muž si musí z času na čas dopriať poriadnu ženu, ktorú túži po vášni a erotike s vami!

Seo služby od spoločnosti Seolight

Získavať relevantnú návštevnosť a lepšie umiestnenie vo vyhľadávačoch web stránky sú dôležité faktory pre Vašu konkurencieschopnosť a možnosť byť Vaším potencionálnym zákazníkom na očiach.

stiahnuť

Pre dosiahnutie týchto výsledkov je potrebné sa zamerať na seo optimalizáciu Vašej web stránky. To zahŕňa správne nastavenie kľúčových slov, ktoré sú rozhodujúce pri vyhľadávaní Vášho produktu alebo služby Vašimi zákazníkmi vo vyhľadávačoch. To Vám zaručí zlepšenie relevantnosti návštev stránky a zlepší umiestnenie vo vyhľadávačoch. Ďalšie faktory seo služby Seolight.sk zahŕňa kontrolu web stránky, v prípade potreby úpravy jej obsahu, ktoré je možné si aplikovať samostatne, no taktiež možnosť zabezpečiť copywriting, teda napomôcť s tvorbou relevantného obsahu pre Vašu web stránku. 

stiahnuť

Spoločnosť Seolight ponúka kompletnú mesačnú seo optimalizáciu, v ktorej sú zahrnuté všetky potrebné kroky pre dosiahnutie vytýčených a vopred dohodnutých očakávaných výsledkov. Seo služby Vám ponúka profesionálne služby v rámci seo optimalizácie za rozumné náklady. Ponúka kompletnú mesačnú seo analýzu a správu Vašej web stránky. Ďalší aspekt ponuky zahŕňa pravidelný linkbuilding, ktorý obsahuje všetky výsledky práce a spätných odkazov, ktoré sú pravidelne zasielané už od začiatku spolupráce, a ktoré je možné sledovať v pohodlí online. Spoločnosť Seolight pôsobí na trhu už 9 rokov a za ten čas mala možnosť spolupracovať s viac než 1200 klientmi, pôsobiacich v rôznych odvetviach. Tieto nazbierané bohaté skúsenosti v seo odbore môžete využiť a pomôcť tak svojej spoločnosti dosiahnuť Vaše ciele pomocou správnej seo optimalizácií. Cenová politika spoločnosti je veľmi dostupná, pri pomerne nízkych vstupných nákladoch Vám spoločnosť ponuka vysokú kvalitu a odbornosť služieb v rámci seo optimalizácie a správy Vašej web stránky. 

Ako bojovať s kŕčovými žilami?

Kŕčové žily (vyrixy) sú v dnešnej dobe úplne bežným ochorením, ktoré vo veľkom postihuje celú populáciu. Dámy určite nepoteší informácia, že ženy ním trpia niekedy až trikrát častejšie než opačné pohlavie. Varixy bývajú popisované ako rozšírené a serpentínovité žily spôsobené poškodenými alebo slabými stenami a chlopňami žíl. Tvoria sa na rôznych častiach tela, a to v konečníku, semenníkoch, v pečeni alebo žalúdku. Najčastejšie sa s nimi však stretávame na nohách. Pýtate sa, ako ste k tomuto nepríjemnému ochoreniu prišli? Má ho na svedomí niekoľko príčin. Najčastejčie sú nimi tehotenstvo, nadváha, sedavé zamestnanie, vyšší vek, úraz, nevhodná obuv, zápal žíl a niekoľko ďalších. Zoznam príčin vzniku kŕčových žíl je naozaj rozsiahly a veľa z nich je, bohužiaľ neovplyvniteľných.

veľké kŕčové žily

Vo väčšine prípadov sa vzniku kŕčových žíl vyhnúť nedá, ale napriek tomu netreba zanedbávať prevenciu. Vďaka tej môžeme obmedziť aspoň niektoré príčiny spôsobujúce ich vznik, prípadne zabrániť ich zhoršeniu. V rámci prevencie sa odporúča cvičenie, zdravá strava, pohodlná obuv, dobrý pitný režim, vitamín C alebo používanie kompresných ponožiek. Je veľmi dôležité všímať si prvotné prejavy tohto ochorenia. Kŕčové žily sa totiž neobjavia cez noc a nezačnú okamžite bolieť. Medzi najčastejšie prejavy patrí: pocit ťažkých nôh, nočné kŕče, svrbenie v okolí žíl, bolesť v nohách, opuchy alebo vystupujúce žily.

kompresívne pančuchy

V prípade, že prevencia nepomohla, rozhodne nezúfajte. Kŕčové žily nie sú neliečiteľné, ale odporúča sa začať ich riešiť včas. Možno sa niekomu zdá, že ide iba o estetický problém, pretože na začiatku necíti žiadnu bolesť. To je chyba! Toto chorenie vám časom môže spôsobiť naozaj nepríjemné ťažkosti, ktorým je najlepšie sa vyhnúť. Nečakajte zbytočne dlho a dajte si vyšetriť kŕčové žily VenaSum. Je to angiologická ambulancia, v ktorej vám urobia vyšetrenia ultrazvukom a vypracujú liečebný plán vhodný priamo pre vás. Vďaka ich liečbe môžete povedať zbohom bolesti a znovu si užívať krásne a zdravé nohy.