Autoritatívne priateľský učiteľ

Znie to ako vražedná kombinácia. Môže byť autoritatívny učiteľ zároveň priateľský? V súčasnosti sú vlastnosti učiteľa veľmi sledované, pozorované i analyzované. V porovnaní s minulosťou, vlastnosť byť priateľský učiteľovi nesedela. Pretože on, richtár a farár mali byť vždy len autoritatívni. Mali byť tí, ktorých sa ľudia akosi boja, ktorých ľudia radšej obídu ako stretnú.

učitel

Mali vzbudzovať rešpekt a mohli nielen zvýšiť hlas, ale v škole nepodarených žiakov aj fyzicky trestať. V tom im mal byť nápomocný aj rodič a tak to aj bolo. Časy sa menili, pár desaťročí ubehlo a dnes učiteľ nieže nemôže, on nesmie neprimerane zvýšiť hlas, fyzicky trestať, mal by byť maximálne nápomocný a priateľský a na požiadanie rodičov kedykoľvek schopný vysvetliť, prečo synovi dal z písomky trojku a nie jednotku. Učiteľ už nemusí byť v súlade s rodičom, naopak dnešní učitelia vnímajú rodičov detí ako svoj protipól. Právami detí sa mení postoj rodiča k učiteľovi.

Dobrý učiteľ pripraví deti do života

Žiaci sú s ním spokojní, rodičia mu dávajú „zelenú“. Takýto učiteľ si naozaj zaslúži „amosa“. Byť prísny, autoritatívny, vysmiaty, priateľský a hlavne náročný, to je len zopár vlastností dokonalého učiteľa. Je náročný na seba aj na žiakov? Spoločnosť by takému učiteľovi mala tlieskať. Vzdeláva seba, vzdeláva deti, výsledky to dokazujú. Tento učiteľ nelamentuje nad svojím platom, ale robí to, čo ho baví, čo jeho povolanie mení na poslanie.

tabule

Aký by teda mal naozaj byť?

–          byť vzorom
–          vzdelávať sa
–          podporovať žiakov, motivovať ich
–          správne komunikovať
–          učiť žiakov – efektívne, zaujímavo, príkladom
–          dosahovať výsledky

Ak sme takého učiteľa mali, spomíname na neho pri akejkoľvek príležitosti. Vždy boli správni učitelia, ale aj takí, ktorí svoje povolanie nevykonávali s nadšením. Ak naše deti vyučuje správny učiteľ, nezabudnime to deťom pripomínať a pri stretnutí s ním mu vyjadriť vďaku a nadšenie, pretože tak vieme, že deťom dáva to najlepšie.

Publikováno v Nezařazené