Čína zavedie systém, v ktorom sa bude hľadieť na sociálne skóre jednotlivcov


Doteraz sa slovo skóre spájalo predovšetkým s videohrami či športom. Ktorý hráč dosiahol skóre vyššie ten vyhral, pričom na hráčov s najnižším skóre sa zabudlo a nemohli postúpť ďalej.

tibet

No teraz sa podržte.
Takýto systém chce Čína zaviesť do svojej ekonomiky, respektíve do života obyvateľov. Nepôjde o videohru ktorú budete môcť reštartovať, ale o reálny život, v ktorom postavenie a váženosť ľudí bude hodnotená podľa skóre, aké si za svoj život zaslúžia. Vravím však aj o práve využívania bežných služieb. Pre ľudí s najnižším skóre bude bežný život v Číne  utrpením, ich nedostatočný počet bodov im bude prekážať na každom kroku.

Ale na druhej strane, privilégiá a práva pripadnú do rúk víťazom. Pôjde o hodnotenie obyvateľov s názvom sociálny kredit, ktoré sa má spustiť do prevádzky od roku 2020. Pritom ľudia s nedostatočným kreditom zrejme nebudú mať dovolené ani len nastúpiť do vlaku!

Pravdepodobne je na mieste otázka, podľa akých kritérií bude kredit navyšovaný. Pôjde o hodnotenie sociálneho statusu, podľa každého činu jednotlivca. Ak sa napríklad žena stane matkou, respektíve bude vzornou matkou, kredit sa navýši. No povedzme si opačný príklad. Žena či muž bude vídaný v kontakte s ľudmi, ktorí sú spoločnosťou považovaní za neprínosných či až škodlivých, kredit začne klesať. Možno sa nám to zdá ako niečo nezrealizovateľné, ale prečo? Veď už dnes je každý jednotlivec svojim spôsobom sledovaný. Má aktívny účet na Facebooku, Google si pamätá jeho vyhľadávanie či dokonca trasu ktorou chodí, internet si pamätá druh vašich objednávok na základe čoho vám chodia odporúčania, začínajú sa využívať čipy na každom kroku,… nie je to také nereálne, skôr naopak. Čína si od roku 2020 sľubuje reálne zavedenie sociálneho kreditu do praxe.

euro

Dnený človek v demokratickej spoločnosti takejto praktike asi nemôže uveriť, považujeme to za nezmysel totalitného režimu Číny. No nedá mi nespomenúť, že pred cca 4 rokmi som čítal knihu o vývoji demokacie, no a práve takýmto systémom hodnotenia jednotlivcov sa začínali jej prvé etapy.