Koncert v úplnej tme – Nová dimenzia umenia, kde uvidíte hudbu


Hudba hrá so všetkými farbami zvukov a scenéria čerpá množstvo predstavivosti.  Projekt je realizovaný nevidiacimi – sprevádzajú vás a poskytujú Vám bezpečnosť.  Nemáte čoho sa báť: v tejto tme neexistujú jamy a hrbole, stĺpy a prekážky len delírium z vnímania hudby.

mikrofon

Čo Vám takýto koncert prinesie?
Unikátny zážitok
Je to odvážny experiment, v ktorom urobíte krok do absolútnej tmy, aby ste „počuli“ hudbu novým spôsobom.  Takáto tma v prírode neexistuje. Je prístupná len pre nevidiacich. Takáto tma je konštruovaná pomocou špeciálnych materiálov.

Rozklad stereotypov
Koncerty v tme sa menia. Vnímanie hudby, okolitého sveta, seba, okolitých ľudí. V tme pracujú slepí. Nepotrebujú vašu pomoc – sú to len Vaši vodcovia a hlasy, ktoré budú s vami na celom koncerte.

Neuveriteľné emócie
Tma aktivuje prácu fantázie a predstavivosti. Začnete nielen počuť, ale aj konečne „vidieť“ hudbu. Pri absencii vízie, ktorou vnímate 80% informácií o svete okolo seba, sa ostatné pocity zhoršujú.

Viete aké sú ale pravidlá takýchto koncertov?
1.      Tma
Ak chcete navštíviť tmavý koncert budete musieť nechať v skrinkách svoje tašky, okuliare a objekty, ktoré emitujú svetlo – mobilné telefóny, hodinky, náramky fitness, miniaplikácie, zapaľovače. Na koncerte sú strážcovia. Ak sa toto pravidlo nedodrží, organizátori si vyhradzujú právo nepustiť vás do haly.

2.      Bezpečnosť
Je zakázané niesť na koncert nejaký druh zbrane, rovnako ako alkohol, omamné a psychotropné látky. V prípade ich odhalenia počas inšpekcie si organizátori vyhradzujú právo odstrániť tieto zakázané látky a predmety alebo Vám zakázať vstup do haly. Je zakázané ísť na koncerty v podnapitom stave.

prskavka
 
3.      Čas
Zhromaždenie hostí začína 30 minút pred začiatkom koncertu. V prípade oneskoreného príchodu na začiatok koncertu, uvedeného na lístku si organizátori vyhradzujú právo nenechať Vás  vojsť do haly.

4.      Vek
Koncerty môžu navštevovať deti od 7 rokov len v sprievode svojich rodičov. Od veku 12 rokov sa udalosť môže navštíviť nezávisle.