Podnikanie a sídlo spoločnosti

Firma a respektíve obchodná spoločnosť môže právoplatne vykonávať obchody a teda podnikať v prípade, ak je zapísaná v Obchodnom registri. Čo ale nie je také jednoduché, pri zápise sa musí uviesť a vybaviť niekoľko faktorov. Napríklad sa sem musí zaevidovať sidlo spolocnosti. Pre svoju firmu potrebujete nejakú registračnú adresu, bytové alebo nebytové priestory, ktoré sem musíte uviesť. A v prípade prenajatých priestorov vám k ich zápisu musí dať povolenie ich vlastník.

  • Nedisponujete takýmito priestormi alebo skôr neviete, akú adresu by ste sem zapísali? Musí ísť o miesto, v ktorom vykonávate svoju podnikateľskú činnosť?

Žena s notebookom

Nie, nemusí sa jednať o priestory, kde pracujete, resp. podnikáte. Musí ísť o miesto, kde si budete môcť prevziať firemnú poštu a prípadne vybaviť návštevu obchodných partnerov alebo kontrolu štátnych orgánov. Takýmto sídlom teda môže byť napríklad aj váš byť alebo dom.

Registrácia bytových priestorov (alebo domácich) má však svoje nevýhody. Obchodné návštevy vás budú čakať na schodoch či na terase, navyše sa začne obchodný život a firemná pošta krížiť s vašim súkromím. Mnohí podnikatelia uprednostňujú oddelenie domácich priestorov od firemných.

Z tohto dôvodu si prenajímajú kanceláriu. To ale takisto nie je riešenie dostupné pre každého. Hlavne nie pre podnikateľov, čo svoju činnosť dokážu riadiť aj z domu, cez svoj počítač a takisto nie pre tých, ktorí potrebujú šetriť nákladmi. Cena prenájmu kancelárskych priestorov je zvyčajne vysoká, hlavne ak sú umiestnené v hlavnom meste.

Obchodné stretnutie

Aká je teda iná možnosť?

Populárnou možnosťou súčasnosti sú virtuálne sídla. Virtuálne sídla za skutočne nízke mesačné poplatky (od cca 10 eur mesačne). Prenájom lukratívnej adresy za malý poplatok spoločne s doplnkovými službami, kam sa radí prijímanie, ukladanie a skenovanie pošty, uskladnenie zásielok a možnosť prenajať si konferenčnú miestnosť.

Ušetrite si viac voľného času pre seba a objednajte si upratovacie služby

Vraví sa, že všade žijú ľudia, je to tak. Aj obyvatelia najodľahlejších kútov tak majú právo na služby a pomoc, aby si mohli uľahčiť a spríjemniť život, napríklad využiť upratovacie služby. V Kežmarku, Spišskej Novej Vsi, Poprade a vo Vysokých Tatrách je to takisto bežná záležitosť, aj tam je možnosť objednať si firmu na upratovanie v rozsahu, na ktorom sa vopred dohodnete.

Rukavice chránia pokožku rúk

Mnohé ženy sa trápia s čistotou domácnosti, upratujú samy, no v mnohých prípadoch je to dosť časovo aj fyzicky náročná činnosť, ktorá zahŕňa umývanie okien, vysávanie, umývanie podlahy, čistenie kúpeľne, WC, plus nejaké špeciálne spôsoby čistenia. No v poslednom období zaznamenávame pokrok v myslení žien, ktoré sa rozhodli pre pomoc a objednávajú si sezónne upratovacie služby. Firma pod názvom GRANT je predstaviteľom takýchto služieb, tie ponúkajú 24 hodín denne, počas víkendov, sviatkov, sú garanciou spoľahlivosti, kvality a zároveň hladam pani na upratovanie poprad všetky vykonávajú diskrétne. Túto činnosť firma vykonáva už od roku 1995, pracujú so zaškolenými pracovníkmi, ktorí sa pred nástupom musia oboznámiť s technológiou vykonávaných prác, samotnými úkonmi, prevádzkovými predpismi a bezpečnosťou pri práci.

Zákazníci si u nich môžu objednať služby v rozsahu:

-umývanie okien

-čistenie kobercov a chemické čistenie podláh

-čistenie čalúneného nábytku

-bežné upratovacie práce

-strojové čistenie priemyselných podláh

Hygienicky čistá kúpeľňa

V súčasnosti už existujú domácnosti, ktoré si služby firmy GRANT objednávajú pravidelne pri upratovaní interiérov, ktoré sa zameriava na:

-umývanie podlahových krytín a zametanie podlahy

-leštenie a utieranie nábytku

-umývanie sklenených obkladov a plôch

-vysávanie kobercov

-umývanie kuchynských a kancelárskych spotrebičov

-upratanie kúpeľní a sociálnych zariadení

-poutieranie zásuviek, vypínačov, radiátorov, svietidiel

-vysypanie odpadkových košov popolníkov, ich umytie

-doplnenie mydiel, toaletného papiera a všetkých hygienických potrieb na sociálnych zariadeniach

What the erotic massage gives us

What does the word erotic massage tell us? Certainly something different for everyone, that`s clear. Not everyone can have the same views on erotic massage. However, I do not understand why many people condemn erotic massage when they actually have no experience? It`s quite upside down, but what can be done. There`s just nothing you can do about it – the convicting people will probably be among us, no matter what we do, we`ll probably have a hard time avoiding it, won`t we? However, you should focus mainly on yourself and what you want. Therefore, if you are considering an erotic massage, why haven`t you tried it yet?

m

Sometimes it`s the fear, the fear of the unknown, it can really be very different factors that affect us throughout life. We can`t avoid that. It`s not possible, because in fact each of us has something of which we have a natural fear – perhaps he has not yet tried an erotic massage because he is afraid to step out of his comfort zone – even that is possible. Nowadays, it is possible to be completely possible, but we must not succumb so completely to the fear of something unknown, don`t you think? Sometimes it is not at all detrimental to step out of your comfort zone and try something different and new.

m

It can then be inspiring for you. What do you know, for example, that you will start enjoying erotic massage so much that you will go to it regularly? Nobody knows, it`s possible. Anyway, I wouldn`t be afraid anyway. It`s just a test of whether you`ll like it at all. If not, nothing will happen at all. When you like it, you just start indulging in it regularly, there`s really nothing wrong with that – if you don`t have a partner and you miss the excitement. If you have a partner, I would probably look for more erotic excitement in a partner, it makes sense. It is much better from a partner, if you have one. And maybe you and your partner agree that each of you will try erotic massages – maybe yes.

Čo je poistná zmluva?

V živote môže nastať mnoho nečakaných a náhodných udalostí, kvôli ktorým by mal každý mať uzavretú pre istotu poistnú zmluvu, pretože nikdy nevieme čo sa nám môže prihodiť. Poistná zmluva je vlastne zmluvný dokument, ktorý vyjadruje zmluvný vzťah medzi poistiteľom (poisťovňa) a poistníkom (klient). Tento dokument zaväzuje poistiteľa s tým, že v prípade ak by nastala nejaká neočakávaná udalosť ako je napríklad nehoda, strata batožiny počas cestovania alebo iné udalosti, je povinný v určitom rozsahu vyplatiť poistné. V tejto zmluve sú taktiež dohodnuté aj konkrétne podmienky, podľa ktorých sa potom určujú špecifikácie v situáciách, kedy sa má poistné klientovi vyplatiť.

podpis poistnej zmluvy

Poistných zmlúv môže byť viacero druhov a prispôsobujú sa vybranému typu poistenia, napríklad môže ísť o cestovné poistenie, životné poistenie, poistenie domu, nehnuteľnosti, či auta alebo rôzne iné. Za poistné služby platí poistník platbu, ktorá sa taktiež odvíja od typu poistenia. Môže ísť o pravidelnú mesačnú platbu, raz za štvrťrok, raz ročne, ale aj jednorazovo. Všetko závisí od individuálnej poisťovne a dohody so zákazníkom.

uzavretie poistnej zmluvy

Poistenie a poistná zmluva Ezmluva.sk sa musia riadiť Občianskym zákonníkom a náležitosťami, ktoré sú v ňom platné. Podľa tohto zákonníka, žiada klient o poistenie, prostredníctvom podania návrhu na uzavretie poistnej zmluvy. Ďalej Občiansky zákonník hovorí, že každá poistná zmluva musí obsahovať všeobecné poistné podmienky, zmluvné dojednania, osobitné poistné podmienky, doložky k zmluve a prílohy. Odporúča sa, aby spolu s poistnom zmluvou bol k nej pripojený aj doklad o zaplatení poistného. V tomto prípade sa to odlišuje pri jednorazovom poplatku, kedy je doklad iba jeden, a pri inom platení, napríklad mesačnom sa dáva k zmluve prvý uhradený doklad. Samotné poistenie potom následne vzniká buď na základe zaplatenia prvej úhrady, alebo podpísaním poistnej zmluvy. Znova všetko závisí od individuálnej poisťovne a druhu poistenia, ktorý plánujete uzavrieť.

Aký je to alografný závet?

Závet, ktorý mnoho ľudí pozná skôr pod názvom testament alebo posledná vôľa, je dokumentom, ktorý hovorí o rozdelení určitého majetku po smrti osoby, čo ho napísala. Táto osoba sa nazýva závetca a jeho rozhodnutím nemusí byť rozdelenie svojho celkového majetku medzi dedičov, ale pokojne sa môže rozhodnúť pre rozdelenie iba jeho vybranej časti. Taktiež neplatí, že majetok sa musí rozdeliť iba medzi rodinných príslušníkov. Závetca si môže na zdedenie vybrať ľubovoľné fyzické osoby aj mimo rodiny, či dokonca aj osoby právnické alebo štát.

overenie notárom

Pokiaľ však po zosnulom nezostal žiadny závet, dedenie sa uskutočňuje na základe platných zákonných pravidiel, podľa rozdelenia do dedičských skupín. Dedenie na základe závetu a na základe zákona sa navzájom ovplyvňuje. Napríklad ak sa dedič zo závetu rozhodne, že nechce svoje dedičstvo prijať a v závete nie je uvedená náhradná osoba, ktorej dedičstvo pôjde v prípade odmietnutia, majetok sa pridelí na základe zákonného dedenia osobe podľa dedičských skupín.

posledná voľa

Závet sa väčšinou na Slovensku píše tromi spôsobmi, a to napísaním vlastnou rukou, iným spôsobom ako vlastnou rukou alebo ako notárska zápisnica. Pri všetkých formách platí, že na nich musí byť uvedený podpis závetcu, pretože ak podpis chýba, závet nie je platný. Veľmi rozšírený najmä v dnešnej dobe moderných technológií je závet v inej forme než je vlastnoručne závetcom napísaný. Takáto forma závetu sa volá alografný závet Ezmluva a najčastejšie býva napísaný na počítači alebo inou osobou, než je závetca sám. Alografný závet, ale musí byť aj napriek napísaniu na počítači alebo inou osobou, overený vlastnoručným podpisom závetcu. Okrem jeho podpisu je dôležité, aby na tomto závete boli aj podpisy od dvoch svedkov, ktorí dosvedčia platnosť závetu. Svedkovia však nemôžu byť dedičia uvedení v závete a ani dedičia, ktorí by potenciálne mali dediť na základe zákona. Ak sú svedkami niektoré z týchto osôb, alografný závet sa tým pádom považuje za neplatný.

Ako si vybrať správnu službu pre vyvolanie vašich fotografií?

Pýtate sa sami seba niekedy, ako je to možné, že sa všetko tak rýchlo zmenilo a niekedy by ste radi takú vrátili, aby ste si mohli užívať strašné veci, ktoré ste si užívali predtým, ako prišli smartfóny, internet a všetky veci, ktoré nám síce veľmi veľa pomáhajú, ale zároveň nám život komplikujú a oberajú nás o drahocenný čas? Ak sa túžite niekedy aj vy vrátiť do starých čias alebo by ste jednoducho zachovali vo vašom živote niečo skutočné, a niečo iné, ako je typické pre dnešnú rýchlu a digitálnu dobu, možno je ideálny spôsob, ako to docieliť je nechať vyvolať vaše obľúbené fotografie a uchovať ich vo fotoalbume, kde sa s veľkou pravdepodobnosťou zachovajú oveľa dlhšie, než iba vo vašom smartfóne na harddisku alebo vašom počítači, či napríklad na našej pamäťovej karte. Aj napriek tomu že nám súčasná doba priniesla skutočne veľmi veľa vymožeností a mnohé sú naozaj veľmi nápomocné, ako fakt, že si môžeme naše fotografie zálohovať na pamäťových kartách alebo harddiskoch, nepredstavujú tieto zariadenia úplnú istotu a je veľmi jednoduché, že sa jednoducho stratia alebo môžeme o ne prísť tým, že sa pokazia a elektronika jednoducho zlyhá, pretože nie je až taká spoľahlivá ako skutočnosť a fakt, že fotografie držíme v rukách.

vyvolané fotografie

Tlač fotografií online vám potom pomôže vybrať si ktoré fotografie stoja za to, aby si ich nechám vyvolať a následne si ich môžete uložiť na miesto, na ktoré budete mať vždy ľahký dosah, na ktorom ich budete môcť mať vždy blízko pri sebe, aby ste na ne mohli vždy s láskou spomínať a užívať si túto krásnu spomienku ešte o niečo skutočnejšie.

fotenie prírody

Na našej internetovej stránke vám taktiež ponúkame rôzne iné služby vyvolávania fotografií a práve preto nás neváhajte navštíviť aj v prípade, že ste sa rozhodli darovať vašu obľúbenú fotografickú spomienku ako dar, pretože vám ich taktiež vyvoláme na fotoplátno a môžete ich môžem blízkym alebo známym darovať ako dar, ktorý predstavuje naozaj krásny a pozorný prejav citu a lásky.

Nájdite si rýchlo potešenie v blízkosti vášho bydliska.

V súčasnosti je na Slovensku vari najväčší počet ľudí, ktorí žijú bez stáleho partnera. Pre mnohých z nich tento spôsob života prináša určite množstvo výhod, takýto voľný štýl života im vyhovuje. Ekonomická sebestačnosť sa takto už aj u nás začína prejavovať a podobne ako v západnej Európe, klesá pôrodnosť a stúpa počet ľudí žijúcich single. No aj títo ľudia potrebujú pravidelný sexuálny život. A keďže sexuálny pud je najsilnejšia energia v celom vesmíre, ani osamelo žijúci jedinci nedokážu tento fakt ignorovať.

nahá žena

Skúšať si nájsť partnera na sexuálne zblíženie je veľmi frustrujúce. Hľadať v práci alebo niekde vo svojom blízkom okolí je vyčerpávajúce a takáto „ponuka“ je značne obmedzená. Návšteva barov a diskoték tiež neprinesie stály prísun sexu a je to aj dosť zdĺhavé. A niekedy sa mladý muž stane skôr alkoholikom z častých pravidelných drinkov pri bare s pozvanými slečnami ako by niektorú z nich dostal k sebe do bytu. No v súčasnom storočí internetu stačí trošku pohľadať na Googli a človek sa začína orientovať v ponúkaných možnostiach a úsmev mu začne rozťahovať kútiky úst. A nielen úsmev. V tvári sa začne zračiť aj vzrušenie z blížiaceho sa sexuálneho dobrodružstva.

nahá žena

Na nete sa totiž začínajú objavovať ponuky so sex privátmi. Tie najkvalitnejšie a overené ponúkajú dosiaľ nevídaný komfort a prehľadnú ponuku. Niektoré zo žien vyzerajú skutočne exkluzívne, takže pri pohľade na priložené fotografie má aj ostýchavý typ muža nutkanie okamžite kontaktovať niektorú z krásnych dievčat. No najlepšie je si prejsť ponuku dôkladne, je potrebné všímať si nielen priložené fotografie ale aj ďalšie dostupné údaje. Patria tu napríklad sexuálne praktiky, ktoré je vaša dáma s vami ochotná aj praktizovať pri osobnom stretnutí. Takže ak ste zo Žiliny alebo blízkeho okolia, neváhajte kontaktovať kvalitný overený sex privát Žilina. Krásne ženy už na vás čakajú.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

Likvidácia spoločnosti je proces, počas ktorého sa ruší firma, riešia sa všetky jej záväzky a rozdeľuje sa zvyšný majetok. Firma sa môže zrušiť i bez likvidácie, avšak to iba v tom prípade, keď nemá žiadny majetok alebo majetok sa predáva ďalšiemu nástupcovi, nie je dlžníkom, či vstúpila do konkurzu. Spoločnosť sa však nedá zlikvidovať automaticky a okamžite, je potrebné postupovať podľa presne vymedzených krokov.

Likvidácia spoločnosti

Na úplnom začiatku je treba vypracovať mimoriadnu účtovnú uzávierku, ktorá sa účtuje ku dňu predošlom predo dňom likvidácie. Potom je potrebné zrealizovať stretnutie Valného zhromaždenia, na ktorom sa odsúhlasí likvidácia. Z tohto stretnutia sa musí spísať zápisnica, kde sa rozhodnutie uvedie. Ďalej sa vyberá a určuje likvidátor, ktorý bude zodpovedný za proces likvidácie a vybraná osoba sa rovnako zapíše do zápisnice. Hlavnou činnosťou likvidátora je vyriešenie všetkých záväzkov voči obchodným partnerom. Dodávateľom, zamestnancom a ostatných podnikov, ktoré boli so spoločnosťou nejakým spôsobom spojené. Nasledujúcimi úlohami likvidátora je zapísanie vstupu spoločnosti do likvidácie a informovanie Obchodného registra. Okrem toho je potrebné oznámiť skutočnosť, že spoločnosť je v likvidácií aj Sociálnej a zdravotnej poisťovni či Daňovému úradu.

Zrušenie spoločnosti

Po prejdení troch mesiacov od vstupu spoločnosti do likvidačného konania sa znova stretáva Valné zhromaždenie, kde likvidátor informuje spoločníkov o priebehu likvidácie a o rozdelení toho, čo ešte zostalo z obchodného majetku. Ďalšími krokmi po druhom stretnutí Valného zhromaždenia a rozdelení zostatkov je získanie súhlasov od určitých inštitúcií. Konkrétne ide o súhlas od Správcu dane, Colného úradu a od mesta alebo obce, kde firma sídlila, prípadne mala vo svojom vlastníctve budovu. Posledným krokom likvidátora je podanie návrhu na vymazanie spoločnosti z Obchodného registra, ktoré sa dá vykonať aj elektronicky. Po správnom splnení a vypísaní všetkých dokumentov a následnom doručení návrhu, registrový súd zrealizuje vymazanie spoločnosti z Obchodného registra, čím sa oficiálne skončila podnikateľská činnosť.

Zabráňte havarijnej situácii a dajte vaše potrubia do rúk odborníkov

Potrubia a kanalizácie nie sú na mysliach väčšiny ľudí na každodennej báze až do momentu, kedy praskne potrubie alebo sa upchá kanalizácia. To môže spôsobiť veľa škody napríklad ak vám voda prerazí do domu. V prípade takejto havarijnej udalosti, upchania, či prevencie je dobré nechať riešenie na profesionálov, čo vám zaručí nonstop krtkovanie v Bratislave.

otvorená kanalizácia šachta

Základnou službou je čistenie kanalizácií a odpadových potrubí, ktoré môžu byť nepriepustné, poprípade je odtok spomalený kvôli usadeninám na stenách potrubia. Nánosy vytvárajú nečistoty a mastnota z drezu, či vane, čo je aj dôvod, prečo sa neodporúča vylievať kuchynský odpad do záchodu, či drezu. Ak sa vám zdá, že je váš odtok pomalší, dajte si ho vyčistiť čo najskôr, aby ste predišli havarijnej situácii. Profesionálne čistenie kanalizácie, inak povedané krtkovanie, je možné vykonať elektromechanicky alebo vysokotlakovým čistením. Pri elektromechanickom čistení sa používa oceľová struna, ktorá rotáciou a vibrovaním uvoľní usadené potrubie. Vysokotlakové čistenie sa vykonáva pomocou tlakového čerpadla a hadice s tryskov dlhou niekoľko desiatok metrov. Toto čistenie uvoľní upchaté potrubia a zároveň vyčistí aj usadeniny na stenách, pričom je riziko poškodenia kanalizácie len minimálne a nie je potrebné vstupovať do šachty.

upchaté staré potrubie

Dôležitá je aj prevencia a preto je možný aj TV monitoring kanalizácie, pri ktorom sa zavedie kamera do potrubia a tá môže lokalizovať príčinu poruchy alebo preveriť stav potrubia. Možno potrebujete určiť presnú trasu kanalizácie, či potrubia a v tom prípade skúste trasovanie, ktoré môže odhaliť nie len poruchy ale aj zistiť trasu, či hĺbku potrubia. Rovnako ak rekonštruujete, meníte sanitu alebo potrebujete osadiť novú, sú vám k dispozícii inštalatérske práce ako montáž WC alebo sanity, či príprava rozvodov kanalizácie a jej opravy.

Sex privát v Humennom

Túžba po dobrom sexe je prirodzená a práve preto by nemala byť tak tabuizovaná ako je dnes. Ide predsa o primárnu potrebu človeka, tak isto ako je aj potreba jedla, spánku, pitia či vzduchu. Tak v čom je táto potreba iná, keď sa o nej takmer vôbec nehovorí? Množstvo ľudí trpí absenciou sexu, pretože nemajú stáleho partnera, s ktorým by tieto aktivity pravidelne robievali. A to je veľká chyba, pretože nedostatok sexu či dotyku môže mať na človeka veľmi negatívne dopady. No ako zabrániť tomuto problému, pokiaľ ste stále nezadaný a neviete nájsť tú správnu osobu?

eroika

Pre vás tu existuje možnosť sex privátov, ktoré sa stali veľmi populárnymi. Tieto priváty sú rozmiestnené po celom Slovensku, to znamená, že si užijete v ktoromkoľvek meste či dedinke. Napríklad aj na úplnom východe v dedinke Humenné nájdete krásne ženy, čo uspokoja i tie najnáročnejšie túžby. Sex privát Humenné Privatportal.sk je veľmi známy svojou kvalitou a jedinečnosťou, tak ako aj ostatné sex priváty na Slovensku. Nájdete tu ženy s rozličnými skúsenosťami, samozrejme že v rôznych vzhľadoch a v takmer všetkých vekových kategóriách. Sú tu blondínky, brunetky, čiernovlásky, plnšie či naopak veľmi štíhle dievčatá s krásnymi prednosťami. Ponúknu vám služby ako sú klasický sex, orálny a análny sex, švédska trojka rovno s dvoma kráskami, drsné praktiky v posteli či dokonca romantický kúpeľ spojený s masážou celého tela. Pre hanblivých je tu aj možnosť stretnutia cez webkameru.

sex

Tieto ženy majú už s mužmi skúsenosťami, takže veľmi dobre vedia, ako na to. Dokážu vás uspokojiť na jednotku a rozhodne si budete chcieť takúto noc či večer zopakovať aj vy. Tak smelo do toho, netýrajte sa nedostatkom sexu, ktorý vás len ničí a ubíja. Užite si večer bez akýchkoľvek záväzkov či výčitiek. Veď predsa, každý muž si musí z času na čas dopriať poriadnu ženu, ktorú túži po vášni a erotike s vami!